ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်ကဏ္ဍမှ ဝင်ငွေစီးဆင်းမှု လေ့လာရန်


ဤပုံတွင် ကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီများမှ အစိုးရဌာနအသီးသီးသို့ပေးသွင်းသော ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုများ၊ လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်သို့ပေါင်းစပ်သွားသည်ကို လေ့လာလာနိုင်ပါသည်။ ဤပုံကို ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် လပ်တော့ပ်ဖြင့် ကြည့်ရှုရန် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။


အချက်အလက်ရင်းမြစ်အား ရွေးချယ်မည် -

အသေးစိတ်ကြည့်ရန် အစိမ်းရောင်ဘလောက်များနှင့် မြားခေါင်းများကို နှိပ်ပါ။


အောက်ဖော်ပြခလုပ်များကို နှိပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ဖိဆွဲကာ မောက်(စ်) ကိုလှိမ့်၍သော်လည်းကောင်း အကျယ် ချဲ့ပြီး နေရာပြောင်းရွှေ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အကွက်၏ အဖြူရောင်နောက်ခံကိုနိပ်ပြီး အရောင်များ၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
ပုံကို မူလအရွယ် ပြန်ထားမည်

မည်သည့်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားသနည်း။

ဤပုံတွင် အသုံးပြုထားသော အချက်အလက်များကို ၂၀၁၃-၁၄၊ ၂၀၁၄-၁၅ နှင့် ၂၀၁၅-၁၆ EITI အစီခံစာများ နှင့် အကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်များမှာ ရရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီများ၏ ငွေပေးသွင်းမှု အချက်အလက် အသေးစိတ်များကို ထိုနှစ် EITI အကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်မှ ရရှိပါသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ နှင့် ၂၀၁၅-၁၆ အတွင်း ကုမ္ပဏီများ၏ ငွေပေးသွင်းမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ ထိုနှစ်တစ်နှစ်စီ၏ အစီရင်ခံစာ နောက်ဆက်တွဲ ၁၈ မှ ရရှိပါ သည်။ EITI အချက်အလက်ရှေ့နောက်ညီညွှတ်ရေးလေ့လာမှုတွင် မပါဝင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ ငွေပေးသွင်းမှု အချက်အလက်များကို နှစ်တစ်နှစ်စီ၏ EITI အစီရင်ခံစာ အပိုင်း ၆.၂ မှရရှိပါသည်။ သတိပြုရန်မှာ အစီရင်ခံတင်ပြရန် အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၂၀၁၃-၁၄ခုနှစ်တွင် ကျပ်ငွေ ၁၀ ဘီလီယံမှ ၂၀၁၄-၁၅ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ကျပ်ငွေ သန်းပေါင်း ၇၅၀ သို့လျှော့ချလိုက်သည့်အတွက် ထိုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အချက်အလက်ရှေ့ နောက်ညီညွှတ်ရေး လေ့လာမှုတွင် ကုမ္ပဏီများ အမြောက်အမြားပါဝင်လာပါသည်။